top of page

איך תדעי אם הוא האחד?


אני זוכרת כשאמרי ואני התחלנו לצאת

השאלה הזאת מאוד העסיקה אותי


דמיינתי את עצמי ״יודעת״ ״מרגישה״

על השנייה הראשונה


חשבתי שפרפרים יקיפו אותי

וסוסים לבנים ידהרו מסביבנו במעגל


אבל למען האמת,

שזוגות בשנים הראשונות של הקשר בוחנים גבולות,

עסוקים בריבים שקשורים לבטחון מול חופש

ועושים אחד לשנייה בדיקות התאמה סודיות

רק כדי להבין

״אם זה זה״


אם זה ״הוא״

אם זו ״היא״


אבל למען האמת -

זו לא השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו


אלא

״האם יש לי עוד עניין, חשק, אש, סקרנות, קריאה

להמשיך את הקשר?״


אם כן - זה אומר שיש לכם עוד מה ללמוד ביחד


בחוויה שלי זוגיות זה לא משהו שקיבלתי

זה משהו שבחרתי בו, במודע


החשיבה שיש איזשהי מטרה , שבסוף יחכה ״אחד״

לא מאפשרת לנו לראות את כל האנשים הנפלאים שהם חלק בלתי נפרד מהמסע שלנו

שהם מלמדים אותנו שיעורים מסעות וחוויות שהופכים לחלק מאיתנו

אחרת לא היינו פוגשים אותם :)


הדרך היא המטרה

תהני ממנה


אוהבת

🤍


75 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page